خانم حیدرزاده

تیم طراحی زدگیگ با ارائه ی خدمات حرفه ای و پیشرفته، همچنین تعرفه های بسیار مناسب نسبت به رقبا، همیشه انتخاب من برای سفارش طراحی پوستر ها بوده است